Olie

Firmaer som leverer olie i Ringkøbing området.

20 90 55 37
Skraldhedevej 11
6950
Ringkøbing
Brændsel - Olie - Et brændstof er en substans som kan frigive energi når dets kemiske eller fysiske opbygning ændres. Stoffer som anvendes til opvarmningsformål (f.eks. tørv), kaldes oftest brændsler, særligt når de findes på fast form. - Olie
Oliefyrsservice - Olie - gennemgribende eftersyn med justering af oliefyr, kedelrens og en afsluttende fyrtest samt servicerapport - Olie